Strona główna » Polityka prywatności

Kontakt

Polityka prywatności

Polityka prywatności (przetwarzania danych osobowych)
w portalu internetowym Gospodarstwa Rybackiego ZBĄSZYŃ Sp. z o.o.

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Gospodarstwo Rybackie ZBĄSZYŃ Spółka z o.o. z siedzibą w Zbąszyniu przy ul. Garczyńskich 5B, 64-360 Zbąszyń, wpisane do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie
Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000125978, NIP 788 18 32 708 REGON 639539997,
zwane dalej „Administratorem”.

 

Rodzaj i pochodzenie przetwarzanych danych osobowych.

Administrator w ramach udostępniania swojego portalu internetowego Użytkownikom przetwarza jedyne szczątkowe dane, które można uznać za ich dane osobowe. Serwis E-zezwolenia Gospodarstwa umożliwiający zakup za pośrednictwem Internetu zezwoleń na amatorski połów ryb na użytkowanych przez niego rybacko wodach posiada odrębną politykę prywatności i plików cookies, w związku z odmienna funkcją, jaką pełni.

Portal naszego Gospodarstwa, podobnie jak większość stron WWW, przechowuje kierowane do jego serwera zapytania http. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. W plikach logów serwera WWW przechowywane są następujące informacje:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika)
 • nazwa stacji Użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) -
  w przypadku gdy przejście do strony portalu Gospodarstwa nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce komputera Użytkownika,

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony portalu.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stronami portalu. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w zarządzaniu portalem i jego ulepszaniu. Zbiorcze statystyki nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające portal. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości działania portalu pliki z logami są okazjonalnie analizowane w celu określenia jakie przeglądarki stron WWW są najczęściej stosowane, czy struktura jego stron nie zawiera błędów, itp.

 

 

Cele, podstawa prawna, czas przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie szczątkowych danych osobowych odbywające się w sposób automatyczny po nawiązaniu połączenia z serwerem naszego portalu stanowi warunek pełnego i optymalnego z niego korzystania. Dane te nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim za wyjątkiem wypadków skierowania uzasadnionego żądania ich przekazanie przez uprawnione do tego organy – w szczególności Policje, organy prokuratury, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem

 

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie zamierza przekazywać danych Użytkownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów art. 13 ust. 1 lit. f RODO.

 

W związku z ochroną danych osobowych biorąc pod uwagę gromadzone szczątkowe dane osobowe Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do jego danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Jego dane kontaktowe są podane niżej.

 

Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

 • poczta elektroniczna (e-mail): biuro@rybackiezbaszyn.pl
 • poczta (adres): Gospodarstwo Rybackie ZBĄSZYŃ Sp. z o.o. ul Garczyńskich 5B, 64-360 Zbąszyń

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Dane osobowe podane przez Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

Odnośniki do innych stron.

Portal Gospodarstwa Rybackiego ZBĄSZYŃ Sp. z o.o. może zawierać odnośniki do innych stron WWW. W związku z tym Administrator nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tychże stronach, dlatego prosimy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z ich polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko portalu Gospodarstwa Rybackiego ZBĄSZYŃ Sp. z o.o.

Zmiany.

W przypadku wystąpienia zmian w polityce prywatności do powyższej klauzuli zostaną wprowadzone odpowiednie modyfikacje.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności .
Nie pokazuj więcej tego komunikatu